Gång och cykelvägar i kommunen

Göran Berganders insändare som svar på en insändare om gång och cykelvägar i kommunen har fått intresse från både medborgare och politiska motståndare. Nu senast från avgående kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng. Socialdemokraterna har under oppositionstiden haft stora problem med att Alliansen tappar frågor inom flera områden inom Nynäshamns kommuns ansvarsområden här var exempel på ett.

Göran Bergander (S) svarar Bernt Wåhleman (L) om gång- och cykelvägar i kommunen

Till att börja med vill jag tacka Bernt Wåhleman för hans artikel om gång- och cykelvägar i kommunen, och då främst den efter väg 225. Artikeln visar dock på en del bristande kunskaper i ärendet så därför jag vill passa på och förtydliga hur vi socialdemokrater ser på denna fråga.

Inför valet 2018 skrev dåvarande KSO Patrik Isestad en överenskommelse för kommunens räkning med Trafikverket om ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 225. Här ingick även gång- och cykelvägen mellan Ösmo och Spångbro. Tyvärr så gömdes denna överenskommelse undan när den nya majoriteten, med bland andra Wåhlemans partikamrater i Liberalerna, tillträdde.

Annons

Under nuvarande mandatperiod har vi socialdemokrater inte lyckats få med oss minoritetsstyret i vår strävan att förbättra trafiksäkerheten längs väg 225. Det är bara att beklaga.

Att Wåhleman inte läser de socialdemokratiska programmen kan vara naturligt. Men för att uppdatera så skrev Socialdemokraterna i sitt samhällsbyggnadsprogram ”Människan i centrum när hela kommunen utvecklas” bland annat om denna fråga ”För att kunna leva ett bra liv i hela vår kommun måste kollektivtrafiken och gång- och cykelvägar byggas ut”.

Läser Wåhleman sedan i våra lokala valprogram för Ösmo och Sorunda så står där tydligt att vi kommer att starta arbetet med gång- och cykelvägar såväl mellan Ösmo och Spångbro som upp till Sunnerby och Grödby, efter valet om vi får väljarnas stöd.

Då det är mindre än 100 dagar till valet vore det passande om Liberalerna och de övriga partierna i alliansen presenterade någon politisk vilja i valprogram för kommunen, gärna att gång- och cykelvägarna kan vara med där.

Vi socialdemokrater hoppas att Bernt Wåhleman även lyckas övertyga sina partikamrater i Liberalerna att detta är en nödvändighet, och att kommunen måste gå före med planeringen för att arbetet ska komma i gång.

Göran Bergander (S), gruppledare i samhällsbyggnadsnämnden