Glad Påsk med aktuella frågor

Det är många frågor som är aktuella nu….. Socialdemokraterna har publicerat fakta i flera medier.

BUSS 861 SKA VARA KVAR!

Socialdemokraterna i Nynäshamn har haft en kontinuerlig kontakt med Regionledningen i frågan. I de svar vi fått efter första artikeln i Nynäshamns Posten visar det sig att frågan om buss 861 inte varit ens på remiss till den politiska ledningen ännu. Då det skrivits mycket som just nu verkar felaktig information har ansvarigt Regionråd Anton Fendert (MP) intervjuats i frågan. Det framkommer att skrivningen i dokumentet kommer från ett dokument skrivet år 2018. Efter 3 månader som ordförande i trafiknämnden inser Anton Fendert att det finns flera formuleringar att se över. Han menar att i ett önskat idealtillstånd ska inte parallell trafik behövas. Än så länge tror vi att alla är överens om att det dröjer innan det idealtillståndet skapats.

OMBILDNING AV NYNÄSHAMNSBOSTÄDERS HYRESRÄTTER TILL BOSTADSRÄTTER

Socialdemokraterna anser att det inte är rätt väg att gå! Vi anser att man inte ska sätta Nynäshamn i samma problematiska situation som Stockholms stad kommit till det vill säga att det är väldigt svårt att få tag i en hyresrätt efter alla ombildningar. Moderaternas som vi tycker dåliga förslag har väckt uppmärksamhet nationellt exempelvis i tidningen Hem och Hyra. Vi och många med oss menar att ombildningar leder till förutom färre hyresrätter en ökad bostadssegregation längre bostadsköer och hämmar tillväxten för vår kommun.

ATT TA BORT DEN PEDAGOGISKA OMSORGEN I STORA VIKA – DET TYCKER VI INTE

Det har kommit fram att Alliansen vill göra en besparing i Stora Vika genom att ta bort den pedagogiska barnomsorgen. Detta beror på att det Mål och Budget beslut som gjordes hade en för låg budget för Barn och utbildningsnämnden. Den Pedagogiska omsorgen i Stora Vika har kö till sin verksamhet och har fungerat under många år med stor nöjdhet bland de som utnyttjat den. Nu kämpar de som en gång var där som barn och fått egna barn för den Pedagogiska omsorgens fortsatta existens. Socialdemokraterna anser att det vore fel att lägga ned en så välfungerande verksamhet. I den dokumentation vi fått ta del av är dessutom besparingseffekten minimal. Enligt obekräftade uppgifter ca 50 000 kr. Detta satt i en relation där Barn- och utbildningsnämnden fått 628 000 000 kr i kommunbidrag av kommunfullmäktige.