God forsättning

GOD FORTSÄTTNING PÅ ÅR 2023

Socialdemokraterna i Nynäshamn har ett förslag på satsning på fritidsaktiviter för ungdomar. Vi har också i insändare föreslagit ett Allaktivetshus på Backlura. Vi kan se i resultaten för skola och socialtjänst att det behövs göra satsningar på ungdomar och deras etablering i samhället. Det är tydligt att det finns för får verktyg som används i förebyggande syfte. Vi tror på insatser som stödjer hela familjen i en ofta svår situation. I Mål och Budget för år 2023 ville vi lägga 7 miljoner kronor i förebyggande insatser för ungdomar men förslaget blev tyvärr nedröstat av Alliansen och Sverigedemokraterna.