Gott Nytt år
Med önskan om ett 2023 med nya möjligheter

GOTT NYTT ÅR 2023

Socialdemokraterna i Nynäshamn vill önska ett Gott Nytt År 2023. Vi vill skicka med Nyårs inspiration till alla politiska partier i Nynäshamn. I vårt budgetförslag inför 2023 hade vi valt att ta med en satsning på frukost i skolan. Det finns belagt genom bland annat forskning på Karolinska institutet i rapporten ”Frukostens betydelse för barns hälsa och skolprestation”. Det visar sig att skolfrukost både ger bättre förutsättningar för barns hälsa och ökar skolresultaten. Vi vill att alla barn och ungdomar ska ha så bra förutsättningar som möjligt för att få bra hälsa och skolresultat.

Socialdemokraterna införde möjlighet till enklare frukost för grundskoleleverna år 2018. Denna möjlighet togs bort av Alliansen 2019 i redovisningen kan man se att utvärderingen inte innehåller det helhetsperspektiv som redovisas i forskningsrapporten.

VI HOPPAS OCH VERKAR FÖR ATT DEN NUVARANDE MAJORITETEN BESTÅENDE AV ALLIANSEN OCH SVERIGEDEMOKRATERNA KAN INSPIRERAS AV VÅRT INITIATIV.

Viaskolan