Gott Nytt År och förhoppning om ett bra samarbetsår 2024

När jag summerar det gångna året vill jag passa på att rikta ett stort tack till alla fantastiska medarbetare i Nynäshamns kommun. Ni som dagligen står upp för välfärden inom skolan, vården och omsorgen, samt ni som arbetar hårt för att vår kommun ska utvecklas och medborgarna ska få den service de förtjänar.

Ett oerhört spännande och arbetsamt år går mot sitt slut, och nu står vi inför en härlig nyårstid. Detta nyårsfirande blir något speciellt då vi närmar oss ett val till Europaparlamentet där extrema högernationalistiska krafter försöker göra sina röster hörda.

Våra tankar går särskilt till de krigsdrabbade människorna i Ukraina som, mitt i beskjutningen från Rysslands överfallskrig, kämpar för att fira jul- och nyårshelgerna i säkerhet. Vi socialdemokrater kommer inte backa – vi tar debatten för ett öppet demokratiskt Europa och stödjer Ukrainas självständighet.

Det är i dessa tider av prövningar och politisk oro som vi behöver hålla fast vid framtidshoppet. Jag vet att ni medarbetare kämpar hårt och alltid sätter medborgarna i första rummet, trots att ni inte alltid har de resurser ni behöver för att upprätthålla välfärden.

Den budget som röstades igenom i fullmäktige är tyvärr inte tillräcklig för att möta de utmaningar som väntar, och kraftiga besparingar ligger i horisonten under 2024. Socialdemokraterna har presenterat en alternativ lösning där välfärden prioriteras, med skolan och omsorgen som våra främsta ledord. Vi socialdemokrater kan inte acceptera dessa neddragningar inom skolan och omsorgen.

Det nya året skulle kunna börja på ett mer positivt sätt, men 2024 kommer dessvärre att präglas av kraftiga besparingar inom skolan och omsorgen, vilket föreslås och beslutas av den politiska ledningen, där SD är tongivande. Det är dystert att se, men vi vill satsa mer både inom skolan och äldrevården. Vi vill ha fler vuxna i skolan och att träffpunkten Balder bevaras. Forskningen visar att satsningar på skola och omsorg är hälsofrämjande både för barn och äldre vilket bygger ett tryggare och starkare samhälle.

Just nu sitter kommunala tjänstepersoner och räknar namnunderskrifter för att verifiera stödet för det enorma folkinitiativet som kämpar för att behålla kommunal hemtjänst i hela kommunen. Ett stort tack till er alla som har stöttat och aktivt deltagit i arbetet genom att skriva under. Nu väntar en folkomröstning, och vi hoppas att den politiska ledningen tar till sig resultatet när det är dags. När många sluter sig samman kan vi gemensamt förbättra och utveckla välfärden.

Flest sjuka finns bland våra medarbetare inom äldreomsorgen och utbildningssektorn. I Nynäshamns kommun rör det sig om undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare och lärare. Besparingarna sliter på er som arbetar inom välfärden. Samtidigt växer den politiska administrationen med ny nämnd, nya arvoderade beredningsorgan och utskott. Aldrig tidigare har Nynäshamns kommun haft så många heltids arvoderade kommunalråd.

Men allt detta går att göra något åt. I Nynäshamns kommunfullmäktige krävs det endast två röster från något av partierna Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet eller Kristdemokraterna för att ändra på politiken och stoppa besparingarna inom skolan och omsorgen. Det krävs bara två röster för att återinföra kommunal hemtjänst i hela kommunen. En samlad opposition har prioriterat skolan och omsorgen i sina egna budgetförslag och engagerat sig gemensamt för att kommunal hemtjänst ska finnas i hela kommunen.

Jag vill ännu en gång passa på att rikta ett stort tack till alla fantastiska medarbetare i Nynäshamns kommun. Ni som dagligen står upp för välfärden inom skolan, vården och omsorgen, samt ni som arbetar hårt för att vår kommun ska utvecklas och medborgarna får den service de förtjänar. Tack också till alla ni som i ur och skur möter våra barn och ungdomar i föreningslivet. Utan alla er skulle samhället vara mycket fattigare. Vi får önska er alla ett gott nytt år.

Patrik Isestad (S), kommunalråd i opposition