Viaskolan

Höjd elevpeng gynnar eleverna bättre än etableringsbidrag till fristående förskolor, skolor och dess ägare.

I en tidigare insändare i Nynäshamnsposten förklarar vi hur vi vill se till att resurserna till skolan används rätt

Det av alliansen instiftade etableringsbidraget ska ge fristående förskolor och skolor som etablerar sig i vår kommun 6000kr/barn och elev under 5 år, förutom den elevpeng som kommunen ger alla elever. Förutom nya skolan i Källberga där Raoul Wallenbergs skolor AB kommer att få 8,8 miljoner extra för den nya förskolan och skolan i bidrag, så har vi även två fristående förskolor i Nynäshamns tätort som får ta del av etableringsbidraget.

Varför ta skattepengar avsedda för utbildning och gynna enskilda stiftelser och aktiebolag?

Har vi råd att slösa med våra skattepengar på det sättet när våra kommunala förskolor och skolor är i mycket stort behov av mera resurser. Man kan undra om det är för elevernas bästa eller för skolföretagens bästa?

För varje fristående förskola eller skola som etablerar sig i vår kommun, blir hålet i den kommunala skolbudgeten större. För varje elev som flyttar till den fristående från den kommunala skolan ökar kommunens skolkostnad. Då lokaler, personal och kringkostnader finns kvar trots färre elever, måste man antingen höja elevpengen, eller skära ned ännu mer och effektivisera. Höjs elevpengen så ska även friskolan ha lika mycket till fast de inte har samma ansvar eller behov. Så säger lagen!

Ja det är mycket som skiljer en kommunal skola mot en fristående skola när det gäller lagar, regler, och tillvägagångssätt så det får bli en insändare för sig lite senare.

När det i höstas visade sig att kommunen skulle göra en stor vinst för året 2021 föreslog vi socialdemokrater att 14,5 miljoner av dessa skulle tillfalla barn-och utbildningsnämnden i form av höjd elevpeng. Elevpengen är idag lika för elever både i fristående och kommunala skolor. Ett mer likvärdigt finansieringssystem än etableringsbidraget tyckte vi. Men alliansen sa NEJ!

Några av våra grundskolor och även gymnasiet har ogynnsamma elevförutsättningar åldersmässigt. Med det menas att de inte har de 30 elever i varje klass vilket behövs för att ekonomiskt gå ihop.

Genom höjd elevpeng och genom förändrad resursfördelning skulle man kunna öka likvärdigheten. Man skulle också kunna sänka hyran just för dessa verksamheter.

När vi socialdemokrater föreslog sänkt hyra för gymnasiet för att rädda sökbara program och personal sa alliansen NEJ! De ansåg inte att det var ett likvärdigt förslag!

Men hur kan de anse deras etableringsbidrag likvärdigt? Möjligen kan det vara likvärdigt för de fristående ägarna, men absolut inte för eleverna!

Nej att sänka hyran tillfälligt för gymnasiet gick man absolut inte med på. Däremot att hyra ut delen som idag används som padelhall till en enskild företagare med goda förtjänster till endast en bråkdel av hyran som gymnasiet får betala för övriga lokaler, det går bra. Den enskilda företagaren betalar 5% av den hyran som gymnasiet får betala för sina övriga lokaler. Ja ni läste rätt. Endast 5%!!!

Detta gör att vi frågar oss om alliansens skolpolitik är för elevernas bästa eller för företagarnas bästa?

Vi socialdemokrater kommer gå till val med höjd elevpengen och snarast avskaffa etableringsbidraget till fristående förskolor och skolor. Vi vill ha en skola där skattepengar används till våra elever på ett likvärdigt sätt.

Vad vill du?

Socialdemokraterna i Barn-och utbildningsnämnden