Mångfald

Interpellation till kommunfullmäktige om befolkningsprognosen

Befolkningsprognosen framåt är basen för hur kommunen ska planera verksamheterna inom välfärdssystemet. Att ha tillräcklig kapacitet i förskolor, skolor och äldreomsorg är viktigt för oss alla. Den befolkningsprognos som kommunen arbetar efter just nu verkar vara för lågt räknad. Socialdemokraterna har tillsammans med kunniga resurser tittat igenom grundvärden för befolkningsutvecklingen inom kommunen fram till år 2031. Vi har tittat på pågående byggen, de detaljplaner som
fastställts, samt de beslutade detaljplaneprojekt som nu pågår. Räknar man på det blir befolkningsprognosen större än den kommunen arbetar efter just nu. Det kan innebära stora problem i välfärdssystemet på sikt. Vi ställer därför en fråga till den styrande minoritetsledningen och undrar om de inte skulle öka hastigheten i utvecklingen och utbyggnaden av välfärden. Läs hela interpellationen nedan