Helen Sellström Edberg, Serkan Köse och Patrik Isestad

Invigning av valstugan idag

Serkan Köse var med oss och invigde Socialdemokraternas valstuga idag.

Serkan Köse berättar om Socialdemokraternas program

Socialdemokraterna i Nynäshamn har tagit fram lokala program för kommundelarna. Hittills har vi presenterat tre program

Programmen bygger på vårt Samhällsbyggnadsprogram och Välfärdsprogram. Serkan Köse och Patrik Isestad tog upp hur programmen harmonierar med de skarpa förslag som tagits upp på riksplanet