Jens och Patrik
Jens Sjöström och Patrik Isestad skakar hand för en kollektivtrafiksatsning för Nynäshamn

Kollektivtrafiksatsning för Nynäshamn

NY BUSSLINJE MELLAN ÖSMO OCH SEGERSÄNG

Socialdemokraterna vill satsa på en ny tvärgående linje inom kommunen som ansluter till pendeltåget i Ösmo och Segersäng. Linjen bör gå från Ösmo till Porthus, vidare till Spångbro, Sunnerby och fram till Grödby. Därefter vidare till Segersäng och Landfjärden för att sedan vända och gå tillbaka. Tidtabellen bör anpassas för att ansluta till pendeltågen vid stationerna. Det här kommer förbättra kollektivtrafiken i kommunen. Att knyta samman hela kommunen på det här sättet kommer förbättra möjligheterna för nynäsborna att röra sig inom kommunen men även anknytningen till pendeltåget.

– Vi behöver satsa på busstrafiken. Den har varit bortprioriterad för länge. Vi vill satsa på trafiken inom kommunen, inte bara mata människor till pendeltåget vidare till Stockholm. Du måste kunna åka kollektivt även om du bara ska ta dig inom Nynäshamn. Den trafiken har prioriterats bort.

”Jag är kritisk till den slappa hållning som moderatstyrda SL har när det kommer till trafikplanering där nästan allt ansvar och beslutsmakt läggs på bussbolag och tjänstemän. Så vill inte vi socialdemokrater ha det”, säger Jens Sjöström (S), oppositionsregionråd med ansvar för trafikfrågor

– För att kunna leva ett bra liv i hela vår kommun måste kollektivtrafiken fungera och utvecklas. ”Genom att binda samman de olika kommundelarna får medborgarna möjligheter att förflytta sig tryggt och säkert till skolor och arbete”, säger Patrik Isestad (S), oppositionsråd i Nynäshamn

NATTBUSSEN SKA ÅTERINFÖRAS I NYNÄSHAMN

Från 1986 fram till 2010 gick det att ta nattbuss till och från Nynäshamn på helger och från 1993 även på vardagar. Men i augusti 2010 lades linje 897 ner i sin helhet. Socialdemokraterna i Region Stockholm lovar nu att återinföra nattbussen till Nynäshamn.

– Nattbussar möjliggör för människor att på ett tryggt sätt ta sig till och från arbete på obekväma tider eller att komma hem säkert när man varit ute sent. ”För mig handlar det här om att grundläggande samhällsservice ska finnas i hela Region Stockholm inklusive Nynäshamn”, säger Jens Sjöström (S), oppositionsregionråd med ansvar för trafikfrågor

– ”Att efter 16 år av borgerligt styre äntligen ha en region som lyssnar på oss och prioriterar människor som även behöver resa utanför Stockholmsstad är en vinst för alla. Det här är ett grundläggande behov som äntligen möts upp och kommer förbättra resandet för Nynäshamnsborna avsevärt”, säger Patrik Isestad (S), oppositionsråd i Nynäshamn.

Fakta: Linjen startade hösten 1986, på sträckan Handenterminalen-Nynäshamn, och trafikerades endast med en avgång i vardera riktningen helgnätter. Från starten ända fram till nattrafikomläggningen 1997 var dessa helgavgångar kopplade i ett omlopp 892 Skanstull (sedermera Gullmarsplan)-Handenterminalen – 897 Handenterminalen-Nynäshamn-Ribby – 893 Ribby-Farsta. År 1993 tillkom även en tur i vardera riktningen vardagsnätter. Den södergående turen kördes endast om resenärer fanns i bussen vid avgång från Handen eller om någon telefonbeställt turen, och den norrgående turen fick alltid telefonbeställas.