Lärande

Livslånga lärandet

För Socialdemokraterna är möjligheten till ett livslångt lärande ett viktigt mål och utgångspunkt. I Nynäshamn har vi sett till att det hela tiden funnits en kommunal vuxenutbildning så att alla ska kunna få en andra chans på hemmaplan. Vi har även sett till att de som arbetar inom kommunen ska ha haft möjlighet till vidareutbildning. Exempel på det är utbildning till undersköterska inom hemtjänsten. Vi har även tillsammans med andra partier gjort det möjligt att få vidareutbildning till så kallad Silvia certifiering inom demensområdet.

Vi vill att man redan under gymnasietiden ska få klart för sig att livet har många möjligheter för varje unik person. Läs gärna mer kring ”det livslånga lärandet”