Aida Hadzialic och Talla Alkurdi
Aida Hadzialic finansregionråd och Talla Alkurdi hälso- och sjukvårdsregionråd

Budget 2023 – Ny riktning för Region Stockholm

Nu har vi Socialdemokrater, Centerpartiet och Miljöpartiet presenterat vår första budget som styrande koalition i Region Stockholm. Det är en budget som pekar ut en ny riktning för Region Stockholm där sjukvården och kollektivtrafiken prioriteras.

Vi gick till val på att förändra riktningen för Region Stockholm och vi tar nu flera viktiga steg på den resan.

Det arv av ekonomisk misskötsel som Moderaterna har lämnat efter sig är ett ok som vi tvingas bära. Vi ska städa och få ordning på ekonomin men det kommer att ta tid. Samtidigt står vi inför ett mycket svårt läge när svensk ekonomi går in i den värsta krisen på 30 år.

Pensionskostnaderna ökar med över 4,5 miljarder till följd av den skenande inflationen. Bränsle- och elkostnaderna har radikalt stigit och statsbidragen som Ulf Kristerssons regering presenterat täcker inte ens tiondel av de ökade pensionskostnaderna. Detta påverkar givetvis regionens finanser och reformutrymme.

På grund av det svåra ekonomiska läge som vi står inför väljer koalitionen att budgetera för ett negativt resultatkrav nästa år och åberopar synnerliga skäl. Vi presenterar samtidigt en återhämtningsplan för att under mandatperioden balansera tillbaka soliditeten.

Det är med andra ord en krisvinter som vi står inför. En av våra viktigaste uppgifter kommer därför vara att ge Region Stockholms verksamheter en chans att övervintra krisen. Det kommer handla om att värna bemanningen och vårdplatserna på regionens sjukhus, och att undvika varsel. Så lägger vi också en grund för att bygga en mer jämlik vård som ges efter behov.

Trots svåra förutsättningar prioriteras vårdpersonalen, akutsjukhusen och primärvården tydligt i budgeten. Vi slår också fast att en omställningsplan för att revidera och potentiellt avskaffa vårdvalsområden ska tas fram.

Samtidigt sänds en stark signal om att vård i egen regi genom sjukhus och specialistcentrum ska stärkas. Det är behovet, inte marknaden, som ska styra etableringen och fördelningen av sjukvården.

Vi vill också sätta stopp för den tystnadskultur som rapporterats om i Region Stockholm. Jämte detta ska karantänsregler för förtroendevalda och högt uppsatta tjänstemän införas. Region Stockholm ska bli en bättre arbetsgivare.

Samtidigt drar vi åt svångremmen för kostnader som dränerar resurser från sjukhusen och kollektivtrafiken. Detta innebär att vi ställer krav på minskad konsultanvändning, administration och byråkrati. Allt i akt och mening för att säkerställa att vårdens pengar går till vården.

Vi tar ansvar för Region Stockholm, dess finanser och verksamheter. Vi står i startgroparna för en ny riktning för regionen och vi ser fram emot detta arbete