Regionledamöter från Nynäshamn
Ola Hägg, Liselott Vahermägi och Patrik Isestad ledamöter i Regionfullmäktige från Nynäshamn

Nynäshamns representanter i Regionfullmäktige

Nynäshamn är väl representerat i Regionfullmäktige Stockholm. Regionen har ansvar för kollektivtrafik, Hälso- och sjukvård och Regionplanering mm. Alla dessa frågor är viktiga för oss som bor i Nynäshamns kommun. Den slutliga strukturen för ledningen av Regionen är fortfarande inte klar. Socialdemokraterna vill bygga ett nytt närsjukhus i Haninge, rusta varje vårdcentral med fast husläkare, ha bättre representation av specialistläkare söder om slussen exempelvis gynmottagning, minnesmottagning mm. Vi vill också korta väntetiderna vid akutmottagningarna som nu är bland de längsta i landet trots att vi har den högsta Regionskatten. Vi fick två ledamöter i Regionfullmäktige Ola Hägg och Liselott Vahermägi och en ersättare Patrik Isestad. De får naturligtvis även stöd av kamrater från kommunerna omkring oss.