Socialdemokraterna har röstat emot förslaget att Nynäshamnsbostäder ska ombilda hyresrätter till bostadsrätter!

Vid senaste kommunstyrelsesammanträdet togs ett direktiv fram för att ge Nynäshamnsbostäder i uppdrag att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Socialdemokraterna röstade emot förslaget och inkom med ett yttrande som ni kan se här nedanför:

Ägardirektiv för AB Nynäshamnsbostäder.
Misslyckad moderat politik i Stockholm ska bli vägledande för allmännyttan i
Nynäshamn. I de nya ägardirektiven till Nynäshamnsbostäder tas direktiv om att
bygga nya bostäder bort samt att Nynäshamns bostäder får i uppdrag att ombilda
hyreslägenheter till bostadsrätter.


Det är väl känt att moderater gillar att sälja ut allmännyttan och göra sig av med
hyresrätter. För varje ombildning har kötiden hos Stockholms bostadsförmedling
ökat i Stockholm. Sedan Moderaterna i slutet av nittiotalet drog igång sina storskaliga
utförsäljningar av hyresrätter i Stockholm har kötiden ökat från fyra till drygt nio år.
Den misslyckade politiken ska nu bli gällande i Nynäshamn.


I Nynäshamnsbostäder är idag kötiden 4,2 år och det står närmare 19 000
bostadssökande i bostadskön. I det läget är det kontraproduktivt att börja med en
ombildningspolitik som enbart kommer göra att det blir färre hyreslägenheter i
kommunen samtidigt som Moderaterna även kommer att ta bort målsättning att
bygga nya hyresrätter i Nynäshamns bostäders regi.


De lägenheter som av erfarenhet ombildas är ofta något äldre och har därmed lägre
hyror. Hyran för en nyproducerad lägenhet ligger avsevärt högre och är inte lika ofta
föremål för ombildning. De mest attraktiva lägenheter som Nynäshamnsbostäder har
är de äldre lägenheterna med en låg och rimlig hyra. Dessa lägenheter är en tillgång
för medborgaren och bolaget i Nynäshamn.


I riksdagen valde Moderaterna tillsammans med Sverigedemokraterna och
Kristdemokraterna att avveckla investeringsstödet för hyresbostäder. Detta trots att
nya bostäder kunde få upp till 3 000 kronor i månaden i lägre hyra. Moderaterna gör
det svårare och dyrare att få en bostad i Nynäshamn. Det bidrar knappast till
integrationen utan försvårar för de mest resurssvaga att få rimliga boendekostnader.
Vi motsätter oss ombildningar och utförsäljningar och vill i stället bygga fler
bostäder.
Socialdemokraterna i Nynäshamn
Patrik Isestad, Kommunalråd i opposition.