Pendeltåg i fjärran
Pendeltågen ska gå!

Pendeltågen måste fungera även för Nynäshamn

Under senaste veckorna har vi bevittnat hur pendeltågstrafiken i stora delar av Regionen har begränsats. Nynäshamn har drabbats särskilt hårt då trafiken tidvis helt ställts in. Den nya majoriteten som tagit över Regionen har precis startat sitt arbete för att skapa bättre förutsättningar i Regionen. Att ta över innebär naturligtvis också att ta över ett stort antal redan befintliga avtal som löper under långa avtalstider. Ett sådant avtal är avtalet med MTR som på uppdrag av Regionen bedriver pendeltågstrafiken. Under hösten har det varit en stor debatt och flera manifestationer mot att begränsa antalet tågvärdar inom pendeltågstrafiken. Socialdemokraterna har tidigare uttalat sig i frågan. Jens Sjöström investeringsregionråd med ansvar för trafikinvesteringar har uttalat sig i Sekotidningen när frågan var aktuell under hösten:

Socialdemokraterna kräver bättre underlag

Även Socialdemokraterna i trafiknämnden vill att beslutet skrotas. Därför kräver de i en skrivelse att en risk- och säkerhetsanalys bör göras innan något mer görs i frågan om tågvärdarnas framtid på pendeltågen.

– Det viktiga för oss är att pressa på i frågan. Och att man faktiskt fullgör det som borde vara varje nämnds skyldighet. Nämligen att få fullständiga beslutshandlingar som är värda namnet. Man kan inte riskera vare sig personalkategoriers arbetssituation eller för den delen resenärernas säkerhet genom att fatta beslut utan att veta vilka konsekvenser det medför, säger oppositionsregionråd Jens Sjöström (S).

Vi följer nu upp detta enligt nedan:

Den nya majoriteten i Region Stockholm Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet arbetar tillsammans för att få ordning på pendeltågstrafiken.

Ansvarigt trafikregionråd Anton Fendert (MP) säger att han regelbundet varje morgon följer utvecklingen. Har uttalat sig enligt följande: ”Vi har ju som sagt ett möte med MTR imorgon och då är ju det en av de frågor vi kommer att få diskutera, vad det är som lett till de här planeringsmissarna men det är ju även så att det handlar om en lokförarbrist, där jag tycker att man är i en planeringsmiss helt enkelt”

I den mål och budget som nu gäller för Region Stockholm har avvecklingen av tågvärdarna pausats och en utredning och nytt beslutsunderlag ska tas fram.