Patrik Isestad
Patrik Isestad kommunalråd i opposition

Politisk samsyn behövs för att utveckla Nynäshamns kommun!

Patrik Isestad oppositionsråd och Christer Dahl Socialdemokraterna i Nynäshamns ordförande har skrivit ett inlägg om samsyn. Socialdemokraterna vill skapa en styrning för Nynäshamn där vi värnar om den enskilde och synen på människans lika värde. Vi anser att Nynäshamn mår bäst av ett styre där vi inte är beroende av Sverigedemokraterna.

Valet 2022, blev en stor framgång för oss Socialdemokrater. Vi ökade i många valdistrikt i kommunen där Socialdemokraterna tidigare inte varit lika starka som idag. För det vill vi tacka alla ni som röstat på Socialdemokraterna.

Nynäshamns kommun kommer dock inte få till ett för många efterlängtat maktskifte efter att C, L, KD och M gjort ett samarbetsavtal med SD gällande budget och fördelning av betalda kommunalråd.

För Socialdemokraterna är det politiska innehållet viktigt. Efter valet gick vi igenom samtliga lokala valprogram och plockade ut partiernas ”godbitar” och tillsammans med vårt eget valprogram formade vi nedanstående avsiktsförklaring för att användas i samtal/förhandlingar med andra partier. Ett dokument som innehåller många partiers politik för att göra vår kommun än bättre. Några konkreta och konstruktiva samtal har det tyvärr inte blivit med Alliansens partier.

Vill Alliansen släppa taget om Sverigedemokraterna är Allianspartierna välkomna att föra konstruktiva samtal och förhandlingar med oss Socialdemokrater om nedanstående avsiktsförklaring.

Avsiktsförklaring-Samsyn för att utveckla Nynäshamns kommun

 Ledstjärnan för vårt gemensamma arbete är att i vår kommun får hela livet plats.

Tillsammans sätter vi barn, unga och äldre främst. Det är våra viktigaste gemensamma prioriteringar. Fler lågstadieskolor och förskolor ska öppnas samt äldreboende planeras.

Mer kunskap och mindre klasser i både förskola och grundskola. Vi vill höja barn-och elevpengen så att det kan anställas fler lärare och annan personal. Fler lågstadieskolor och förskolor ska öppnas i varje kommundel. Små barn ska få nära till skolan.

I Nynäshamn ska det vara tryggt att bli äldre. Vi vill tillsammans skapa olika boendeformer för de äldre, boende som stärker gemenskapen, ökar tryggheten och bryter den ensamheten som kan uppstå.

Vi vill utveckla en omsorgsfull och trygg hemtjänst – mer tid hos de äldre och säkerställa att äldre ska få träffa bekant personal varje dag som behärskar det svenska språket.

Vi vill verka för att stärka föreningslivet, fritidsgårdar i varje kommundel samt utöka fältassistenterna. Ett starkt föreningsliv med fungerande fritidsgårdar förhindrar unga att hamna i kriminalitet. Samhället måste vara tuff mot brott men också mot brottens orsaker. Vi verkar för en ökad integration där kommuninvånare med olika sociala och kulturella bakgrunder möts.

Nynäshamns kommun är en växande kommun, där vi prioriterar hållbara alternativ. Vi vill tillsammans skapa möjligheter så att det byggs fler bostäder i alla kommundelar och att de som vill bo i lantlig miljö skall få möjlighet till det, dock skall högproduktiv jordbruksmark säkerställas och utsläpp i vattendrag minska. Vi vill verka för att det blir bättre infrastruktur med vägar, gång- och cykelvägar. Men också samhällsbyggnader med skolor, förskolor och omsorgshus och verksamhetsmark så att näringslivet kan utvecklas och skapa fler arbetstillfällen.

För att skapa mer medel till välfärden vill vi verka för att den kommunala organisationen ska lägga mindre kraft på att bygga ut administration och lägga mer kraft på kommunens medborgare.

Socialdemokraterna i Nynäshamns kommun.

Patrik Isestad, gruppledare (S)

Christer Dahl, Ordförande Nynäshamns Arbetarekommun.

Christer Dahl
Arbetarekommunens ordförande