Balder

Rädda Lotsfunktionen på Balder!

Det är flera insändare skrivna om vikten av ett levande Balder. På Balder bor många äldre Socialdemokraterna vill att det ska finnas service och aktiviteter för de äldre där. Redan under valrörelsen har vi lyft fram vikten av att Balder ska ha ett långsiktigt stöd för att genomföra aktiviteter i de lokaler som hyrs av kommunen. Det finns mycket forskning som pekar på att möjlighet till aktiviteter, motion, stimulans och meningsfullhet är viktiga komponenter i ett hälsosamt åldrande. Det är viktiga prioriteringar i Socialdemokraternas politiska målsättningar.

Nedan är en insändare från Patrik Isestad och Roland Junerud i frågan

Detta är ett öppet brev till dig som är äldre och är orolig för att aktiviteter och den övriga verksamheten på Balder kommer att försvinna.

Vi Socialdemokrater delar den oron när det nya styret med Alliansen och SD redan tagit de första stegen till att ytterligare montera ner verksamheten på Balder.

Den populära Lotsfunktionen ska nu skrotas för att spara pengar på de äldre. Till alla Ni som kontaktat Socialdemokraterna den senaste tiden och är oroliga, förbaskade och ledsna över de planer alliansen och SD har för Balder

Till er alla kan Socialdemokraterna meddela att vi inte kommer ge oss i kampen för att värna Balder som en plats för äldre att få guldkant på tillvaron. Här står vi enade tillsammans mot de befängda besparingarna att skrota Lotsfunktionen.

Strax före valet lovade Allianspolitiker att Lotsfunktionen skulle få vara kvar efter starka protester från medborgarna, men nu efter valet är löftet glömt.

Balder är en mycket populär mötesplats för äldre och speciellt på torsdagar då de fantastiska volontärerna bakat godsaker till kaffet och dessutom bjudit in underhållning. Det är väldigt många som kommer på torsdagseftermiddagarna och umgås. Här behöver ingen sitta ensam när över hundra äldre kommer vid varje tillfälle.

Vi behöver värna om lokalerna och även öppna restaurangen igen. Vi behöver satsa på Balder så att det återigen kan bli ett värdigt trygghetsboende. Där det ska finnas en fungerande restaurang, möjlighet att träffa läkare eller sjuksköterska, en träffpunkt för äldre med sociala aktiviteter varje dag och en lotsfunktion som kan hjälpa de äldre med många praktiska göromål. Det är sådant som ger guldkant på livets höst.

Vi Socialdemokrater tänker fortsätta att kräva att Lotsfunktionen finns kvar, att restaurangen på Balder öppnar igen samt att uppgradera Balder med service och en träffpunkt för de äldre. På detta sätt kan Balder återigen bli ett trygghetsboende. Stoppa besparingarna på våra äldre som byggt upp vår kommun och vårt land.

Patrik Isestad (S), kommunalråd i opposition

Roland Junerud (S), gruppledare för Socialdemokraterna i socialnämnden