Folkets Hus

Rätten till lokaler, bildning och avkoppling

Tillgång till lokaler för utbildning och föreningsliv är viktigt för vår demokrati. Det var ett stort skäl till varför Folkets Hus rörelsen startade. Socialdemokraterna vill inte medverka i en utveckling i den riktning som Alliansen nu beslutar

Moderaternas förslag om att ändra riktlinjerna för föreningsstöd som innebär att Folkets hus i Nynäshamn får avsevärt sämre förutsättningar att bedriva sin kulturella och gemenskapande verksamhet har väckt oro och farhågor bland medborgarna. Det är nu upp till de liberala politikerna i kommunen att rädda detta kulturella och gemensamma nav från att försvinna.

Om förslaget att ändra reglerna för bidrag till föreningar går igenom i kommunfullmäktige och Folketshus-rörelsen som resultat inte får något föreningsstöd kan detta leda till att Folkets hus tvingas att gå i konkurs. Vad händer då med alla de föreningar och företag som är beroende av de lokaler Folkets hus tillhandahåller? Vi står inför en potentiell katastrof när kommunens kulturliv och gemenskap hotas av nedläggning.

I Folkets hus har en mångfald av verksamheter funnit sitt hem, och dessa utgör en viktig del av vårt samhälle. Här finner vi kommunens huvudbibliotek som är en källa till kunskap och en mötesplats för alla åldrar. Här tränar barn och unga sin fysiska och mentala hälsa och olika företag erbjuder hälso- och välmåendetjänster. Här hittar vi även mötesplatser för politiska partier, äldre och kulturella evenemang som jazzkonserter och teaterföreställningar.

Folkets hus är mer än bara en byggnad, det är en kulturell och social samlingsplats. Nyligen har föreningen investerat betydande resurser i biografen, taket och elsystemet för att säkerställa att huset fortsätter att fungera som en oas för medborgarna. Dessa investeringar är ett bevis på ett åtagande att bevara och främja Nynäshamns innevånares gemenskap och kultur.

Historiskt sett har Folkets hus i hela Sverige haft en central roll i demokratins tjänst. Dessa platser bildades under 1800-talet för att möjliggöra möten, studier och kulturella evenemang. Deras uppkomst representerade en viktig milstolpe mot jämlikhet och demokrati i Sverige. Folkets hus har alltid stått på demokratins sida och har främjat dialog och samarbete mellan människor, oavsett politisk tillhörighet.

Om moderaternas förslag att förändra förutsättningarna och omöjliggöra för Folkets hus att fortsätta sin verksamhet kommer det att få allvarliga konsekvenser för vår gemenskap. Vi riskerar att förlora biografen vilket skulle vara en stor förlust för kulturlivet. Biblioteket, som är så viktigt för våra medborgare, kommer att behöva flytta och var hitta en lokal för det? Föreningslivet, som är hjärtat i Folkets hus, kommer att tvingas till skolmatsalar och andra mindre lämpade platser för sina aktiviteter.

Moderaternas förslag att privatisera Folkets hus är en länge närd dröm för att sänka en del av vårt samhälles puls och värdefulla kulturarv helt utifrån ideologiska bevekelsegrunder. Det är fel att påstå att Folkets hus är en del av socialdemokratin, det är en opolitisk rörelse som är öppen för alla medborgare och syftar till att skapa möjligheter för alla.

Folkets hus är en viktig del av vårt samhälle och vår historia. Det är en samlingsplats för medborgare i alla åldrar och bakgrunder. Vi uppmanar de liberala politikerna i Nynäshamn att tänka på konsekvenserna av att Folkets hus tvingas stänga och att arbeta tillsammans med oss för att bevara denna kulturskatt för framtida generationer.

Låt oss visa att vi värdesätter gemenskap, kultur och demokrati genom att bevara Folkets hus och rösta nej till förslaget att ta bort föreningsstödet för Folkets hus.

Socialdemokraterna i Nynäshamn, Arbetarekommunens styrelse