Aida Hadzialic

REGIONSTYRELSEN FATTAR BESLUT OM YTTERLIGARE TVÅ MILJARDER KRONOR TILL VÅRDEN

Idag fattade regionstyrelsen beslut om att tillföra ytterligare medel till vården. Summan på två miljarder har sedan tidigare offentliggjorts av Mittenkoalitionen. Detta är utöver resurserna på nära en miljard kronor som tidigare öronmärkts för Stockholms sjukhus.

Det är nu min ambition att dessa pengar så fort som möjligt ska kunna användas i verksamheterna. Det handlar i grunden om att försöka skapa andrum för vårdens personal och ta fler steg mot en patientsäker sjukvård.

Totalt innebär dessa medel en uppräkning till sjukhusen i Stockholm på 12 %. Det kan ställas i relation till det tidigare moderata styret och det dåvarande finansregionrådet Irene Svenonius som varje år lät sjukhusens uppräkningar stanna på 1,5 %. En livsfarlig politik som drabbade personal och patienter.

Medlen betalas dock ut med krav på motprestation.

Stockholms akutsjukhus förväntas därför ta fram en gemensam åtgärdsplan för att förbättra arbetsmiljön, minska på administrationskostnaderna och stötta utbyggnaden av primärvården. På så sätt kan mer pengar också gå till en god och nära vård.

När jag tillträdde som finansregionråd sade jag att det skulle ta tid att städa upp efter Moderaterna.

Men redan nu tar vi viktiga steg mot att förbättra vården i regionen. Delvis genom att skapa ekonomiska förutsättningar för Region Stockholms sjukhus. Men också genom att uppmuntra sjukhusen till att samarbeta istället för att konkurrera om resurser.