Viaskolan

Resurser till skolan är grunden för framtidens samhällsbyggare

Det är i skolan som grunden för resten av våra liv sätts och det är vi formar framtidens samhällsbyggare. Vi alla är överens om att skolan är en plats för lärande och utveckling, det är en plats där varje individ ska få bli sedd och hörd utifrån sitt eget behov och det är en plats som ska vara trygg för var och en.

En skola som lyfter alla barn är grunden i vårt välfärdssamhälle. När alla får chans att utvecklas efter bästa förmåga blir vårt samhälle starkare. Idag klarar skolan inte det uppdraget. Det finns flera skäl till det, men ett skäl är bristande styrning och resurstilldelning av den kommunala skolan.

Barn tecknade

Därför ska vi ta tillbaka den kontrollen över skolans utveckling. Politiken kan inte backa undan ansvaret. Skolans resurser måste användas rätt och gå till fler lärare och läromedel i första hand. Vi vill se högre lärartäthet, fler specialutbildade pedagoger i skolan och vi vet att en god elevhälsa är viktiga förutsättningar för att höja resultaten och minska ojämlikheten. Skolfrukost ger lugnare klassrum och högre koncentration hos eleverna. Det bidrar till att öka kunskapsresultaten, och den möjligheten vill vi ge alla barn.

Vi vill också ha en modern förskola, en skola som ger barn och elever goda kunskaper i en lugn och säker miljö. Målet är att alla barn, från det barnet fyller 2 år, ska gå på förskolan och vi vet att syskonförturen är viktig att värna både i förskolan och i grundskolan.

Vi socialdemokrater vill öka resurserna i skolan så att man kan anställa fler lärare, men även andra yrkeskategorier, så vi kan låta lärare vara just lärare. Vi ser också att kunskapen ökar och breddas i mindre grupper, och vi kommer satsa på att öppna nya förskolor och skolor i våra olika kommundelar.

Socialdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden