Rösta Nej – för att få hemtjänsten i kommunal regi i hela kommunen

Rösta nej för att få hemtjänst i kommunal regi i hela kommunen

Visst kan det låta konstigt men så är faktiskt frågan ställd i folkomröstningen. Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna vill försvåra folkomröstningen för att få hemtjänst i kommunal regi i hela kommunen.

Det innebär inte att de privata LOV företagen kommer att sluta ge service till de kommundelar de kommundelar de valt att arbeta i. De privata LOV företagen har uppvaktat många politiker för att de föredrar den gamla ordningen med ett delat ansvar för hela kommunen. Att som privat företagare snabbt tvingas ta ställning till nytt avtal med krav på kraftig tillväxt utan att man själv väljer det har inte mottagits positivt av alla.

Upprörda anställda och andra berörda lyckades på väldigt kort tid få ihop ca 3000 namnunderskrifter vilket räckte för att kräva folkomröstning. Beslut om folkomröstning togs i kommunfullmäktige och den ska genomföras 9 juli samma dag som EU valet.

Det som är väldigt bekymmersamt ur demokratisynpunkt är att Alliansen redan innan folkomröstningen sagt att de inte kommer att respektera resultatet. Ur ett Socialdemokratiskt perspektiv är det främmande att inte vilja lyssna in folkets röst. Som politiker är det en av hörnstenarna för att kunna ta fram beslut som har stöd av de som ska ta del av resultaten av besluten.

Det är också så vi vill arbeta i Europaparlamentet att stödja de demokratiska initiativ som arbetas fram i Eu. Det finns tyvärr fler och fler som för fram ide’er inom EU som hotar mänskliga rättigheter och demokrati. Antalet demokratiska länder inom EU har minskat de senaste 10 åren.