Rösta nej i folkomröstningen!

Det är inte bara fel att minska på valmöjligheterna för hemtjänst på landsbygden med den nya organisationen. Det är den nya ordningen och organiseringen av hemtjänst som vi ska rösta nej till!

Nu har även förvaltningsrätten beslutat att det var fel, att socialnämnden tog beslut om en så stor principiell fråga som att lägga ned hemtjänsten, i kommunal regi på landsbygden. Om Alliansen hade insett det hade mycket oro kunnat undvikas.

Domen från förvaltningsrätten innebär inte att omorganisationen kan stoppas men beslutet togs på fel nivå först vilket företrädare för alla oppositionpartier överklagade till förvaltningsrätten. Alliansen valde mycket senare att flytta beslutet till kommunfullmäktige där Alliansen vann frågan med hjälp av Sverigedemokraterna. Utan de sistnämndas stöd hade inte varken omorganisation eller folkomröstning behövts genomföras.

Så här formuleras beslutet från förvaltningsrätten ” Med hänsyn till att det överklagade beslutet får anses vara av såväl principiell beskaffenhet som av större vikt för kommunen är beslutanderätten förbehållen fullmäktige. Det aktuella beslutet strider därför mot 13 kap. 8 § första stycket 3 KL. Överklagandena ska därför bifallas på denna grund och det aktuella beslutet upphävas.”

Hela den här frågan har behandlats av Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna helt utan lyhördhet vad väljare och även företagare som är berörda anser. Socialdemokraterna och flera andra partier har säkert blivit uppvaktade på många sätt.

Från Socialdemokraternas sida hoppas vi som alltid på att frågor i framtiden ska avgöras med lyhördhet och demokrati som riktmärke