Sjukvården i Region Stockholm påverkas av den nationella krisen

NATIONELL SJUKVÅRDSKRIS

Inflationskrisen har blivit en nationell vårdkris då regeringen bortprioriterat sjukvården i sin ekonomiska politik.

Region efter region tvingas till massvarsel av vårdpersonal. Vissa regioner tvingas också stänga vårdcentraler eller hela sjukhus. Det är besparingar som kommer skada svensk sjukvård för lång tid framöver.

I Stockholm håller vi emot så gott vi kan. Vi har tvingats höja skatten, taxorna och dra ner på kollektivtrafiken för att sjukvården inte ska drabbas av den ekonomiska krisen.

Svensk sjukvård behöver byggas ut, inte dras ner på. Särskilt i en tid av kris och krig.

Sverige behöver en ny regering

Aida Hadžialić

Regionstyrelsens ordförande & finansregionråd i Stockholm