Segersängsvägen
Segersängsvägen skarpa kurvor och vägskador

Stopp för tung trafik på Segersängsvägen innan någon skadas!

Den tunga trafiken på Segersängsvägen ökar hela tiden. Det är trångt att mötas och farliga situationer uppstår hela tiden. Socialdemokraterna har väckt ett ärende i kommunstyrelsen för att skapa varaktiga förändringar i säkerheten längs med vägen.

Segersängsvägen är belastad med mycket tung genomfartstrafik dagligen, som den inte är byggd för”, skriver vi i en debattartikel i Nynäshamns posten

De boende längs segersängsvägen har länge klagat på trafiksäkerheten längs Segersängsvägen. Segersängsvägen har samma BK-klassning som motorvägen, väg 73, vilket innebär en tyngd på max 64 tons bruttovikt.

Vi liksom de boende anser att detta är orimligt. Segersängsvägen är en kulturväg som inte är byggd för tung trafik som BK-1 klassning innebär.

Socialdemokraterna i kommunstyrelsen har nu lämnat in ett ärende där vi begär att kommunen agerar för att Trafikverket skall ändra tillbaks BK-klassningen till BK-2 som det varit tidigare, vilket skulle sätta stopp för den tunga trafiken.

Segersängsvägen är belastad med mycket tung genomfartstrafik dagligen, som den inte är byggd för. Den är inte tillräckligt bred för all tung mötande trafik. På vissa sträckor använder lastbilarna sig av gångbana och privata infarterför att ta sig fram. Barn och gående på väg till pendeltåget eller buss får konstant vara på sin vakt. Bilar kan inte mötas utan att lastbilar använder trottoaren.

Vägens längslutning är för brant och för snäv ner från samhället till stationen, så långtradare fastnar eller viker sig. Tunga fordon fastnar i varandra och blockerar hela framfarten, på grund av räcke och bergvägg på andra sidan. Detta inträffar nästan varje vardag och bidrar till stora svårigheter och förseningar för boende längs denna sträcka. Olyckor, som ofta sker, stänger av vägen. Trafikanter får vända och köra långa omvägar hem eller till jobbet.

Då vägen inte är skapad för tung trafik så är den i princip alltid sönderkörd på vägkanten och hela körbanan hela vägen fram till Grödby.

Skicket på vägen gör att lastbilarna även åker ner i gropar och tappar sin last. Vanliga personbilar spränger sina däck och skadar underredet av underlaget. Hålen växer och växer trots att man försöker laga dem.

På vintern ökar problemen ytterligare. När man plogar vägarna blir körbanorna ännu mindre och skapar problem för tyngre fordon då de svaga vägkanterna inte längre syns för dem. Busschaufförer som kör mellan Segersängsstation och Grödby får en påtaglig brist i arbetsmiljön av detta

Ersättningsbussar som ofta åker här (till följd av pendeltågens återkommande trafikavbrott) blir nerpressade i diken av långtradare som kommer i höga hastigheter. Dessa incidenser och problem som ibland slutar med trafikolyckor kan vi ofta läsa om i lokalpressen, detta måste få ett slut innan en olycka med allvarliga konsekvenser inträffar.

Socialdemokraterna i Nynäshamn