Helen Sellström Edberg, Serkan Köse och Patrik Isestad

Stoppa ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Nynäshamn

I en artikel i Nynäshamnsposten förklarar oppositionsråd Patrik Isestad och riksdagsman Serkan Köse nackdelarna med att ombilda hyresrätter i Nynäshamn. De visar även på hur det hänger ihop med de minskande statsbidragen orsakar att nya hyresrätter inte byggs i samma omfattning som när Socialdemokraterna hade regeringsansvar.

Det råder stor osäkerhet och oro inom fastighets- och byggbranschen för närvarande. Bostadsbyggandet förväntas minska samtidigt som ökade kostnader för räntor, energi och förvaltning hotar att ha en negativ inverkan på fastighetsbranschen och hushållen. Bostadsbristen är fortfarande akut, särskilt i storstadsområdena.

För att möta dessa utmaningar måste staten ta ansvar för hushåll som har svårt att klara sin bostadssituation, samtidigt som samhället behöver främja fortsatt byggande. I denna situation är det ansvarslöst att Sverigedemokraterna och högerregeringen avskaffar investeringsstödet för byggande av hyresrätter med rimliga hyror.

I dessa osäkra tider är det avgörande att bostadspolitiken prioriterar tillgången till bra och prisvärda bostäder för alla. Kostnadsvariationerna mellan hyres- och ägarbostäder är för stora och behöver minskas. Dessutom behöver vi fler blandade bostadsområden över hela landet för att motverka segregering och stärka sammanhållningen.

Det kräver en offensiv bostadspolitik där olika boendeformer byggs i hela landet, istället för isolerade lösningar som riskerar att ytterligare splittra vårt land. Staten och kommunerna har ett gemensamt ansvar att ta itu med planering och byggande för att fler människor ska kunna få tillgång till trygga och kvalitativa bostäder.

Hyresrätten är en populär boendeform i Sverige, och det finns 1,4 miljoner hyreslägenheter i landet. Den kan vara en bra första bostad när man flyttar hemifrån, ett alternativ senare i livet vid separation eller på äldre dagar när barnen flyttar ut och man vill ha en mindre bostad. Många uppskattar också fördelen med att slippa ansvar för underhåll och reparationer.

Vid det senaste kommunstyrelsesammanträdet beslutades det att ge Nynäshamnsbostäder i uppdrag att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Socialdemokraterna motsatte sig detta förslag och framförde i ett yttrande att den misslyckade moderata politiken i Stockholm inte bör påverka allmännyttan i Nynäshamn. I de nya ägardirektiven för Nynäshamnsbostäder tas direktiven om att bygga nya bostäder bort, istället ges uppdraget att ombilda hyreslägenheter till bostadsrätter.

Moderaterna är välkända för sin strävan att sälja allmännyttiga bostadsföretag och avveckla hyresrätter. Ett tydligt exempel på deras politik kan ses under deras tid vid makten i Stockholm. Under deras ledarskap genomfördes omfattande försäljningar av hyresrätter, vilket resulterade i en dramatisk ökning av kötiden hos Stockholms bostadsförmedling. Kötiden steg från tidigare fyra år till över nio år. Detta är ett tydligt bevis på att moderaternas politik har misslyckats.

Nu vill Moderaterna, med stöd av Sverigedemokraterna, genomföra samma misslyckade experiment här i Nynäshamn. Vi socialdemokrater säger bestämt nej till detta. Vi kommer att motstå alla försök att underminera och avveckla hyresrätten.

För närvarande är kötiden hos Nynäshamnsbostäder 4,2 år, och nästan 19 000 personer söker bostad. I en sådan situation är det kontraproduktivt att påbörja en ombildningspolitik som bara kommer att minska antalet hyreslägenheter i kommunen. Samtidigt kommer moderaterna att ta bort målet att bygga nya hyresrätter genom Nynäshamnsbostäder.

Erfarenheten visar att de lägenheter som ombildas oftast är äldre och har lägre hyror. Hyran för en nyproducerad lägenhet är betydligt högre och omfattas inte lika ofta av ombildning. De äldre lägenheterna med rimliga hyror är de mest eftertraktade bostäderna hos Nynäshamnsbostäder. Dessa lägenheter utgör en tillgång både för medborgarna och för bolaget i Nynäshamn.

I riksdagen valde Sverigedemokraterna och den moderatledda högerregeringen att avveckla investeringsstödet för hyresbostäder. Detta beslut fattades trots att nya bostäder kunde ha bidragit till en lägre hyresnivå på upp till 3 000 kronor per månad. Sverigedemokraterna och Moderaterna, både på nationell och lokal nivå, bidrar till att det blir svårare och dyrare att få en bostad i Nynäshamn. Detta försvårar särskilt för de mest resurssvaga att få tillgång till rimliga boendekostnader. Vi motsätter oss ombildningar och försäljningar och strävar istället efter att bygga fler bostäder som är tillgängliga för alla.

Serkan Köse (S), riksdagsledamot och ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Patrik Isestad (S), oppositionsråd i Nynäshamn