trygghetsboende

Trygghetsbostäder och VÅBO i Ösmo!

Idag släppte Socialdemokraterna ett pressmeddelande: Vi har en plan för utvecklingen av trygghetsbostäder och VÅBO i Ösmo!

Vi Socialdemokrater har genom vårt samhällsbyggnadsprogram och genom ritningar tagit fram en plan som vi ämnar verkställa direkt efter valdagen.

För ett hälsosamt åldrande är det viktigt att det finns boende för olika typer av omvårdnadsbehov. Att känna sig trygg i sitt boende i livets olika livsskeden är en del av välfärdssystemets uppgifter.

Den byggda miljön är en viktig förutsättning för en bra integration och livskvalité.. Socialdemokraterna vill bygga det goda samhället, det som håller på sikt och gör vår demokrati stark.

Trädgårdsstäder såsom Nynäshamn, innehåller en blandning av olika hustyper och upplåtelseformer, flerfamiljshus, radhus, parhus och enfamiljshus. I välplanerade trädgårdsstäder finns torg, parker, trädplanterade gator och verksamheter i bottenvåningarna på flerfamiljshusen Därför har vi tagit fram en plan för utvecklingen av Trygghetsbostäder och VÅBO i Ösmo

Så här kan ett exempel på planering se ut