Trygghetsvärdar för mer trygghet i gatumiljön

Roland Junerud undrar varför det tar sån tid att starta tryggehetsvärdarnas verksamhet i kommunen? Socialdemokraterna har lagt en motion till kommunfullmäktige som blev enhälligt beslutad men ingenting händer. Nedan finns den insändare som är skriven:

Trygghetsvärdar är ett sätt att få fler vuxna ute i samhället för att skapa positiva kontakter i det långsiktiga trygghetsförebyggande arbetet. Enligt Brottsförebyggande rådets statistik så har Nynäshamn många anmälningar om skadegörelsebrott. Vi har också förhållandevis många anmälda våldsbrott i förhållande till vår kommuns storlek.

Trygghetsvärdar har införts i flera kommuner där man även kunnat konstatera att förutom att de skapar trygghet dessutom har tagit en övergripande uppgift att anmäla annan form av skador som kan uppkomma i en kommun.

Socialdemokraterna skrev en motion utifrån nationella erfarenheter till kommunfullmäktige som antogs. Beslutet var att anställa trygghetsvärdar. I motionen står det bland annat att trygghetsvärdar ska vara synliga i kommunens offentliga rum, kvällar, helger, nätter och samarbeta med kommunens olika myndigheter samt grannstödsbilen, föreningar och polis.

Trygghetsvärdar kan till exempel också återkommande besöka bostadsområden som drabbats av inbrott och parkeringsplatser där bilar utsatts för skadegörelse eller platser i kommunen där otryggheten upplevs hög.

Trygghetsvärdars styrka är att de skapar relation med invånare och synnerhet ungdomar.

Trygghetsvärdar kan vara ett alternativ till att slippa anlita kostsamma vaktbolag när oron och skadegörelse växer i kommunen och dessutom minskar kostnaderna för väktare – samtidigt ökar tryggheten.

I budgeten på kommunfullmäktige 14 december 2022 beskrevs det att pengar skulle läggas undan för att kunna anställa trygghetsvärdar. Det stod även i NP 13 november 2022 om att kommunen numera planerar att anställa trygghetsvärdar. Det kom även ut en annons i december vilket var ett väldigt effektivt och snabbt agerande av kommunen, men det stannar där.

Det kom nya uppgifter som vi fick på socialnämndens arbetsutskott och på nämnden att Alliansen tillsammans med kommundirektören beslutat att lägga frågan åt sidan och skall utreda frågan ytterligare. Vad är det som skall utredas, frågar man sig och vem styr kommunen? Ska inte beslut som tas av politikerna i kommunfullmäktige också verkställas? Varför ändrar sig Alliansen och kommunstyrelsens ordförande Marcus Svinhufvud i en fråga där det fanns enighet? Det är ingen bra väg att gå om man önskar samförståndslösningar.

Vi anser att kommunfullmäktiges beslut ska följas och låt socialnämnden som har fått uppdraget och pengarna att förverkliga motionens andemening och inrätta trygghetsvärdarna omedelbart.

För Socialdemokraterna

Roland Junerud, andre vice ordförande i socialnämnden