Väljarmöten

Vad lär vi oss när vi träffar väljare

Vi får höra berättelser om

 • Hur svårt det är att ta sig till arbetet med kollektivtrafiken
 • Hur svårt det är att få en tid på vårdcentralen
 • Hur ensam man kan känna sig när man har ett barn som är hemmasittare
 • Att veta vilken skola man ska välja i olika åldersgrupper för sina barn
 • Att inte känna sig hörd som förälder
 • Vill vi ha Balder kvar och utveckla volontärarbetet där

Det är valrörelse Socialdemokraterna träffar medborgare för att få ta del av deras kunskap. Men naturligtvis också för att berätta vår lösning på de utmaningar vi har i vår kommun. Vi har nyligen varit i Sandhamn och utanför COOP i Nynäshamn.

Vi har berättat om att vi tillsammans med Socialdemokraterna i Regionen tagit i hand på att utveckla kollektivtrafiken till och från Nynäshamn. Det förutsätter naturligtvis att vi vinner valet även i Regionen. Vi vill:

 • införa nattrafik så att även de som arbetar på obekväma arbetstider kan ta sig till och från arbetet.
 • Öka antalet direktbussar till och från Nynäshamn och dessutom lägga till en hållplats för bussarna vid Segersängsavfarten från motorvägen
 • Tillsammans med Socialdemokraterna i Regionen vill vi öka tillgängligheten till vårdcentralerna söder om Stockholm. Vi har idag långa tider när man vill beställa en tid till vårdcentralen
 • Satsa mer resurser på grundskola och gymnasiet idag ligger vi långt under rikssnittet i tilldelning av resurser till skolan
 • Att tillsammans med elever och föräldrar ta fram stödlösningar för de som behöver lite extra hjälp att klara skolan där vill vi ha en särskild satsning på de med NPF diagnoser
 • Skapa en fritidsgård för de ungdomar som har behov av en organiserad samlingspunkt
 • Att alla våra skolor ska hålla sådan kvalité att man kan se fram emot fullständiga betyg när man går ur den
 • Satsa på att ha en föräldrareferens där föräldrar har ett tydligt forum för att återkoppla sin bild av skolan till ansvariga. En viktig komponent i ett kvalitetssystem.
 • Utveckla Balder till att uppfylla alla definitioner på ett trygghetsboende
 • Att hemtjänsten har mer flexibla scheman för att bättre uppfylla de äldres behov

Att möta de som vi är till för att företräda är en viktig del i det som en politiker bör göra det tillför oss alla något extra. Det är också ett sätt att utveckla kommunens verksamheter så att de uppfyller det som medborgare i Nynäshamns kommun förväntar sig av välfärdtjänsterna.

Vi vill med detta säga ett varmt tack för intressanta dialoger och möjligheten att presentera det som vi Socialdemokrater vill utveckla i Nynäshamns kommun