SVERIGES RIKSDAG

Socialdemokraterna i Nynäshamns förslag till riksdagsledamöter

Kandidater till Sveriges riksdag

Monica Andersson Lärare kandidat till Riksdagen

”Det är socialdemokraterna som har förmågan till och är garanten för att revorna i välfärden lagas. En röst på socialdemokraterna är en röst för jämlikhet och rättvisa. Vi ska bygga en bra skola för alla barn och en trivsam vardag för alla och inte bara för några få”. Monica Andersson, 74 år, Lärare, Nynäshamn

Linda Walkeby
Linda Walkeby krimonolog kandidat till Riksdagen

Ett av mina främsta politiska fokusområden i både kommunen och i riket, är två områden som idag hänger samman som orsak och verkan; skolan och brottsprevention. Det handlar om att göra våra skolor till en bättre plats för lärande, utveckling, glädje, trygghet, stöd och socialt skyddsnät – för att ge rätt verktyg och möjligheter till varje enskilt barn – oavsett bakgrund, förutsättningar eller tidigare utmaningar i livet, för allas frihet att få skapa sin egna framtid – samtidigt som en inkluderande och bra skola minskar utanförskap och segregation i samhället och därmed är en av de främsta verktyget för minska brottsligheten på längre sikt och skapa ett tryggare samhälle för alla