REGION STOCKHOLM

Socialdemokraterna i Nynäshamns förslag till fullmäktigeledamöter i Region Stockholm

Kandidater till Regionfullmäktige

Ola Hägg
Ola Hägg kandidat till Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige

Jag heter Ola Hägg bor i Sorunda i Nynäshamns kommun och vill fortsätta engagera mig i regionala frågor. Under hela mitt yrkesliv har jag arbetat med sociala frågor på olika sätt. Det som varit min ledstjärna är att vi som människor har lika värde och ska behandlas jämlikt, jämställt och värdigt. Medborgare som söker stöd inom Regionen ska känna sig lyssnade på och komma in i ett helhetstänkande kring sin personliga hälsa.

Liselott Vahemägi
Liselott Vahermägi kandidat till Regionfullmäktige

Liselott Vahermägi, 51 år, Företagare, Nynäshamn För mig är det självklart att vi ska ha ett samhälle som både är jämställt och jämlikt. Jag vill att mina två tonåringar och andra unga ska ha likvärdiga förutsättningar i livet. Efter att under många år ha haft ledande politiska uppdrag på heltid valde jag för några år sedan att byta bana och bli företagare. Idag driver jag två konsultbolag där jag och mina kollegor arbetar med social hållbarhet och ledarskapsutveckling.

Patrik Isestad
Patrik Isestad kandidat till Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige

Stockholms regionen – en attraktiv arbetsmarknad – kräver en fungerande sjukvård och kollektivtrafik.

Detta är första gången jag kandiderar till regionfullmäktige. Jag kandiderar för att Nynäshamns kommuns medborgare inte ska glömmas bort och ständigt bortprioriteras. Sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen är mycket ojämlikt fördelat. Krans kommuner likt Nynäshamn får ofta stå tillbaka för innerstaden. Under de 16 år som det moderatledda styret ansvarat för sjukvården, kollektivtrafik, regionplanen och regional tillväxt har det varit marknaden och inte medborgarens behov som styrt fördelningen av våra gemensamma resurser.   

Linda Walkeby
Linda Walkeby kandidat till Regionfullmäktige

Ett av mina främsta politiska fokusområden i både kommunen och i riket, är två områden som idag hänger samman som orsak och verkan; skolan och brottsprevention.

Hans Rönngren
Hans Rönngren kandidat till Regionfullmäktige

Mitt starkaste engagemang ligger i att få ett Stockholm, ett Sverige och en värld där minoriterer och olika grupper inte behöver ha egna intresseorganisationen. Tyvärr verkar detta ligga långt borta in i framtiden. Det gäller att kämpa för att få förändring. Jag önskar att alla unga och gamla ska ha samma möjligheter, för att uppnå sina mål.(Demokratiska)