Cafe
Träffpunkt

ALLA SKA HA RÄTT TILL ETT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE

Statens folkhälsoinstitut har här identifierat fyra hörnpelare för ett gott åldrande.Social gemenskap och stöd – möjlighet att kunna bidra och påverkaMeningsfullhet – t ex möjlighet att känna delaktighet eller klara sig självFysisk aktivitet – fysisk aktivitet och utvistelseGoda matvanor – regelbundna, varierade och trivsamma måltider Det krävs en kontinuerlig satsning för att uppfylla hörnstenarna i…

Läs mer
Nynäshamn

Vi söker Politisk sekreterare

Annons: Politisksekreterare Socialdemokraterna i Nynäshamn söker politisksekreterare med 100 procent engagemangsgrad. Socialdemokraterna i Nynäshamn blev efter valet det största partiet i kommunfullmäktige. Nynäshamns kommun styrs idag av ett minoritetsstyre bestående av de G: a Allianspartierna med stöd av SD. Vi söker nu dig som vill bli en del av oppositionsarbetet i kommunen och bygga partiet…

Läs mer
framgång

Satsning på skolan

I Socialdemokraternas förslag till budget för år 2023 finns ett förslag till en satsning på skolan – det blev tyvärr inte av… Vi har formulerat oss så här: En samlad skoldag – det livslånga lärandet(Barn- och utbildningsnämnden)20 miljoner kronor i ökade resurser till skolan möjliggör anställning av fler lärare och andra yrkeskategorier. Vi vet att…

Läs mer
Bris behöver vårt stöd

Bris måste få hela stödet från Socialnämnden

SOCIALDEMOKRATERNA I NYNÄSHAMN KOMMER ATT STÖDJA BRIS GENOM EN INSAMLING UNDER JULMARKNADEN DEN 3 DEC. KOM FÖRBI OSS VI STÅR MELLAN STATIONSHUSET OCH JULMARKNADEN. VI BJUDER PÅ GLÖGG OCH HOPPAS NI SWISHAR EN SUMMA TILL BRIS. Vi har efter beslut i socialnämnden erfarit att Moderaterna med stöd av SD och en politisk vilde från V,…

Läs mer

Dax för en ny konstgräsplan i ÖSMO

Socialdemokraterna i Nynäshamn föreslår att det är dax att skapa fler fotbollsplaner i Ösmo. Nedan ser ni det förslag vi lämnat till fullmäktige: Dagens invånarantal på knappa 5000 personer i Ösmo beräknas kunna fördubblas till ca. 10 000 invånare fram till 2040. Lägger man därtill den nybyggnation som planeras och redan är uppstartad i Källberga, kommer…

Läs mer
Lärande

Livslånga lärandet

För Socialdemokraterna är möjligheten till ett livslångt lärande ett viktigt mål och utgångspunkt. I Nynäshamn har vi sett till att det hela tiden funnits en kommunal vuxenutbildning så att alla ska kunna få en andra chans på hemmaplan. Vi har även sett till att de som arbetar inom kommunen ska ha haft möjlighet till vidareutbildning….

Läs mer
Aida Hadzialic och Talla Alkurdi
Aida Hadzialic finansregionråd och Talla Alkurdi hälso- och sjukvårdsregionråd

Budget 2023 – Ny riktning för Region Stockholm

Nu har vi Socialdemokrater, Centerpartiet och Miljöpartiet presenterat vår första budget som styrande koalition i Region Stockholm. Det är en budget som pekar ut en ny riktning för Region Stockholm där sjukvården och kollektivtrafiken prioriteras. Vi gick till val på att förändra riktningen för Region Stockholm och vi tar nu flera viktiga steg på den…

Läs mer
Fält höst

Översiktsplanen viktig för all bebyggelse i kommunen

Socialdemokraterna har skrivit fram ett samrådsyttrande för det förslag till översiktsplan som tagits fram. I inlägget har vi lagt in våra övergripande synpunkter för att läsa yttrandet som helhet använd knappen precis intill Övergripande synpunkter Socialdemokraterna anser att det är viktigt att det i översiktsplanen tydligt framgår hur vår kommun skall utvecklas i princip enligt…

Läs mer
Patrik Isestad
Patrik Isestad kommunalråd i opposition

Politisk samsyn behövs för att utveckla Nynäshamns kommun!

Patrik Isestad oppositionsråd och Christer Dahl Socialdemokraterna i Nynäshamns ordförande har skrivit ett inlägg om samsyn. Socialdemokraterna vill skapa en styrning för Nynäshamn där vi värnar om den enskilde och synen på människans lika värde. Vi anser att Nynäshamn mår bäst av ett styre där vi inte är beroende av Sverigedemokraterna. Valet 2022, blev en…

Läs mer
Maktskifte i Region Stockholm
Väljarna efterfrågade ett Socialdemokratiskt styre i Regionen - nu styr vi tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet

Nu händer det!

Idag presenterar Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet en ny Mittenkoalition för Region Stockholm. Efter 16 år i opposition tar vi socialdemokrater äntligen över makten i Region Stockholm. Det är ett tufft ekonomiskt läge, det värsta på 30 år, men vi är beredda på att göra vad som krävs för att vända utvecklingen i vården. Det kommer…

Läs mer